אושרה תוספת לתקציב הביטחון

חברי וועדת הכספים אישרו הבוקר תוספת של 780 מיליון שקלים לתקציב הביטחון. היעוד שיעשה בכספים יקבע בהמשך

יו"ר ועדת הכספים משה גפני

חברי ועדת הכספים אישרו הבוקר העברה של עוד 780 מיליוני שקלים לתקציב הביטחון, השימוש שיעשה בכספים יקבע בהמשך על ידי ועדת השרים המשותפת שבה חברים גם נציגים מועדת הכספים וגם נציגים של ועדת חוץ וביטחון. מועד התכנסותה של ועדה זו טרם נקבע.

משרד האוצר הוא שביקש להעביר את 780 מיליון השקלים הנוספים. הכספים יגיעו ממקורות שונים ובהם משרדי ממשלה כגון: משרד הרווחה, משרד השיכון, משרד התמ"ת, משרד התיירות, ממשרד התקשורת, וכן מתמיכות בענפי משק, ממשק המים, מרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, מהוצאות פיתוח שונות, הגנת הסביבה ועוד. בעקבות התוספת תשתנה תקרת ההוצאה של משרד הביטחון מ- 59.93 מיליארד שקלים ל- 60.7 מיליארד שקלים.

כזכור, ועדת טרכטנברג המליצה לקצץ כמיליארד שקלים מתקציב הביטחון לשנת 2012 וכשלושה מיליארד שקלים בשנת 2013.