אורביט קיבלה הזמנת המשך ממשהב"ט

החברה תספק למשרד מערכות תקשורת מתקדמות בהיקף של כ-10 מיליון שקלים

חברת אורביט שעוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה וטלמטריה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, קיבלה הזמנת המשך ממשרד הביטחון לאספקת מערכות תקשורת מתקדמות בהיקף של כ- 10מיליון שקלים.

היקף ההזמנות ממשרד הביטחון למערכות אלה מתחילת השנה מסתכם בכ- 15.5מיליון שקלים.

המערכות מהוות מרכיב מרכזי בפרויקט תשתית רחב היקף המנוהל על ידי משרד הביטחון וצה"ל.

אולי יעניין אותך גם