אבטחת מוסדות חינוך- נדרשת התאמה

אבטחת מוסדות חינוך- נדרשת התאמה

בעת אירוע הטבח הנוראי בקונטיקט, שהיתי בארה"ב ונדרשתי רבות לשאלות "מקצועיות" באשר לקורה בישראל בתחום זה כמעין ניסיון לבחון מה מתוך הנעשה אצלנו יכול להתאים להם. חלילה מלהשוות את האירוע שם לאיומי הטרור והאלימות אל מולם אנו נדרשים להיערך, אולם זו בהחלט הזדמנות לנער את האבק מעל התפיסה הקיימת ולערוך התאמות.

ראשית אציין שהנושא רובו ככולו נמצא באחריות משטרת ישראל, כמנחה מקצועית, מחד גיסא וכמפקחת מאידך גיסא (למעט באזור יהודה ושומרון שם האחריות היא על צה"ל), ושנית יש לציין שמעורבים בכך עוד משרדי ממשלה כגון משרד החינוך, משרד הפנים ואפילו משרד התמ"ת. מגוון השיקולים המנחים את המתרחש בתחום הוא רחב ומורכב, אולם אין להשתמש בכך כתירוץ לקיפאון וקיבעון מחשבתי.

עיקרי הפערים:

המאבטח המוצב בשער בית הספר אמנם עבר הכשרה אולם היא ללא ספק אינה מספקת להתמודד עם תרחישי פריצה בכוח בתוך קהל תלמידים לא קיימת אבחנה בין אזורים, כך שגן או בית ספר ברעננה זוכה לאותו "סל אבטחה" כמו של גן או בית ספר בירושלים.

האם האיום זהה?

(גם לא קיימת אבחנה מספקת באשר למיקום הפיזי של המתקן בתוך היישוב.)

איכות כוח האדם המבצעת את המשימה (וכולם אנשים טובים ומסורים) לעיתים חסרה ונשענת על "מה שיש" ולא על "מה שצריך". גם שכרם של המאבטחים ראוי שיעלה לדיון...

על רקע האמור לעיל ותוך ניתוח, ככל שניתן במסגרת טור, של איום הייחוס ותרחיש איום הייחוס הרי שנדרשות התאמות. הדוגמא אליה אני רוצה להידרש היא העיר ירושלים - מדובר בעיר עתירת מתקנים המחייבים אבטחה (בנוסף למוסדות חינוך) ובזהירות הראויה גם נמצאת בקו הראשון של האיום על רקע הפערים והפרצות בעוטף ירושלים. ולכן ירושלים צריכה לקבל החרגה.

ההחרגה הנדרשת היא הכרה במשימת אבטחה בירושלים כעבודה מועדפת. כך נוכל לקבל לכלל המוסדות בירושלים, כולל מוסדות חינוך, כוח אדם בעל רקע רלוונטי (בוגרי יחידות קרביות), סטודנטים שיוכלו לממן את הלימודים שלהם (כך גם נקבל קביעות של שנתיים - שלוש למאבטח) ונייצר עוד מוקד משיכה לצעירים לעלות לירושלים. לצד המקרה הפרטי הזה, חיוני לערוך אבחנה בין אזורית, כך שכל איזור יוגדר באופן שונה ויקבל את "מעטפת האבטחה" הנכונה והמתאימה לצורך המבצעי.

הסדרת הנושא, לרבות המרכיב המימוני (עלות אבטחת מוסדות חינוך לשנה היא כ-300 מיליון שקלים) תאפשר על בסיס אותו תקצוב לקבל אבטחה מקצועית יותר וממוקדת יותר. כאשר המאבטחים יהיו טובים יותר ומתאימים יותר נוכל להרחיב את משימתם גם להתמודדות עם מרכיבי אלימות באזור בית הספר ולא כל שכן בתוך בית הספר שמהווים איום לא פחות דרמטי מאיום הטרור. מה שיכול לעשות חייל משוחרר או סטודנט (שבא לעבודה זו משום שזו עבודה מועדפת) כלפי תלמידי בית הספר (בתוך בית הספר) וכלפי עבריינות וגורמים אלימים (מחוץ לבית הספר) הוא לאין ארוך טוב יותר מן המצב הקיים.

אז למה זה לא קורה? כי כמו בעוד מקומות ומצבים, המנחה המקצועי (משטרת ישראל במקרה זה) איננה בעלת התקציב כך שהמוטיבציה שלה להיות יעילים מוטל בספק, הצורך ליצור מקומות עבודה גם לאוכלוסיות שבאופן טבעי לא בטוח שמתאימות לנדרש במשימת אבטחה. ואחרון - קיבעון מחשבתי והחשש משינויים (לצערי גם "הכרמליזציה" גורמת לגופים לא ליטול סיכונים ולהעדיף את הקיים והמאושר על פני הצורך לנסות טכניקות חדשות).

מה נדרש? להטיל על המל"ל, באמצעות הלוט"ר, להיות הגורם המאשר את עקרונות תפיסת האבטחה על מוסדות בכלל ועל מוסדות חינוך בפרט, כך שבתוך המסגרת שתוגדר, משטרת ישראל (שהיא הגורם החוקי) תוכל להנחות את הגופים תחת אחריותה ולפקח על כך.

אם אכן פעמי ההתקוממות העממית השלישית בפתח - יפה שעה אחת קודם.