דעות

צבי גוטמן

התמונה של צבי גוטמן

צבי גוטמן היה כתב צבאי במילואים בבטאון חיל האוויר בשנים 1995-1965 (כולל כיסוי מלחמות ישראל באותן שנים), עבד בתעשיה הבטחונית בתפקידים שונים משך 24 שנים, ובוגר האוניברסיטה העברית בכלכלה ומדע המדינה,