דעות

Avigdor Klein

התמונה של אביגדור קליין

Brig.- Gen. (res.) Avigdor Klein is the owner of AVIGDOR K. ENGINEERING SYSTEMS Ltd. He was commander of the Israeli Armored Crops, and was decorated with IDF war decorations.

צילום טנק: IDF Flickr

דעה: הטנק כגרעין הלחימה המשולבת

בצה"ל החלו לסגור עוצבות שיריון כחלק מתר"ש תנופה, במהלך שמעלה את השאלה האם נדרשים טנקים בשדה הקרב העתידי. תא״ל (מיל׳) אביגדור קליין, לשעבר קצין שריון ראשי, מאמין ש״כל עוד צריך תותח, צריך טנק״. פרויקט מיוחד של ישראל דיפנס