אורביט מכרה ציוד תקשורת לווינית לחיל הים הפולני

אורביט מכרה ציוד תקשורת לווינית לכלי שיט של חיל הים הפולני, כולל לקורבטות הORP Kaszub, לשולות המוקשים 206FM ולפריגטות ה-OHP. לא מדובר בעסקאות חדשות, אלא החידוש הוא בחשיפת הלקוח.

הנתונים פורסמו ברשת על ידי D__Mitch.

תגובת החברה: "לאורביט מערכות מותקנות על ספינות של ציים רבים בעולם. לא נוכל לאשר או להכחיש את מדינת הצי."