מבקר המדינה: מידע לגבי חקירות משטרה בסייבר מנוהל בווטסאפ

facebook.com/pg/israelpolice

מבקר המדינה מפרסם דו"ח חריף (67ב) לגבי תפקוד המשטרה בכל הקשור לטיפול בפשעי סייבר. הביקורת כוללת את כל המרכיבים, מהתכנון המערכתי של מערך הסייבר במשטרה והיישום שלו (בעיקר סביב הפער ביניהם), את הפוליטיקה בין המחוזות ליחידה הסייבר הארצית, את הכשלים בשיתוף מידע, את השימוש ברשתות חברתיות לצורך דיונים סביב חקירות סייבר ועוד. על פי נתוני המשטרה שסופקו למבקר בשנת 2015 דווחו למשטרה 5,089 אירועים בסייבר.

לפי הדו"ח "נמצא כי המלצות הצוות [התכנון משנת 2006], לרבות ההמלצה שהתייחסה לכוח האדם הדרוש כדי שהיחידה הארצית תוכל לעמוד ביעדיה, לא יושמו. נמצא כי למרות עבודת המטה ולמרות הנחיית ראש אג"ת להגדיל במידה רבה את כוח האדם ביחידה הארצית, בשנים 2009-2010 לא נעשה שינוי של ממש במערך כוח האדם של היחידה הארצית."

מבקר המדינה מעיר למשרד לבט"פ ולמשטרה, כי אף שהצרכים הנדרשים להתמודדות עם פשיעת סייבר היו ידועים והועלו שוב ושוב במהלך עשר שנים מאז 2006 ,פעולות המשטרה והמשרד במהלך השנים מימשו רק חלק קטן מהתכנית המלאה להתמודדות עם התעצמות אתגרי הפשיעה בתחום זה.

במהלך השנים הללו, כותב המבקר, נעשו בדיקות ועבודת מטה, גובשו המלצות ואושרו תכניות היערכות שכולן הצביעו על צורך ברור ומובהק להגדיל באורח ניכר את מספר התקנים ביחידה הארצית, ולאיישם בשוטרים בעלי הכשרה מקצועית רלוונטית. למרות זאת נמצא כי רק בשנת 2016 היה התקן של היחידה הארצית בסדר גודל שלפי המלצת המשטרה היה אמור להיות כבר בשנת 2010 (השלב הראשון של התכנית המלאה). יצוין כי גם תקן זה הוא כשליש בלבד מהיקף כוח האדם הדרוש על פי המלצות המשטרה והמשרד לבט"פ בעבר.

מבקר המדינה גם מעיר על העדר יישום ההמלצה להקמת גוף ריכוזי למלחמה בפשיעה בסייבר.

"ואולם, בניגוד להמלצות הללו ולעמדה שהביע סגן ראש אח"ם בינואר 2015 , מבנה המערך שייעודו התמודדות עם פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית מבוזר )centralized-de )לכפיפויות פיקודיות שונות ואינו בעל מוטת שליטה מרכזית: היחידה הארצית פועלת בכפוף לפיקוד להב 433 ,וחוקרי מחלקי הסייבר כפופים כל אחד לפיקוד המחוז שבו הוא פועל, ועקב כך היחידה הארצית ומחלקי הסייבר עסקו בהתמודדות עם פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית כל אחד בנפרד, באופן מבוזר שאינו אפקטיבי".

פוליטיקה על חשבון מקצועיות

מבקר המדינה חושף עובדה מטרידה כי בשל 'מלחמות אגו' בין יחידת הסייבר הארצית לבין המחוזות, טיפול בחקירות סייבר מתנהל בצורה לא מקצועית. "מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי היו מקרים שבהם טופלו תיקים מורכבים טכנולוגית במחלקים ולא הגיעו כלל לידיעת היחידה הארצית, עקב אפשרותם של המחלקים להגביל את גישת היחידה הארצית לתיקים אלה", כותב המבקר.

"יצוין כי פעמים רבות רמת המורכבות של עבירה מתגלה רק לאחר פרק זמן מסוים, בעיצומה של החקירה. יוצא אפוא שמחלק סייבר מחוזי, שיכולותיו הטכנולוגיות מוגבלות לעומת יכולות היחידה הארצית, מנסה לעתים להתמודד במשך תקופה ארוכה עם תיק חקירה שנפתח אצלו, ורק בשלב מאוחר יחסית בחקירה הוא פונה, בשל המורכבות הטכנולוגית של התיק, לקבלת סיוע מהיחידה הארצית".

עוד חושף מבקר המדינה כי חוקרי המשטרה בסייבר מנהלים דיונים סביב חקירות בווטסאפ. "למעט קבוצת ווטסאפ פנימית בין חוקרי המערך בה נעשה שיח מוגבל לצורך העברת ידע בין חוקרי המערך, לא נמצא כי מוסדו תהליכי העברת ידע בין כלל יחידות המערך", כותב המבקר.

מקור: mevaker.gov.il

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA