הכי פופולריות

youtube

הקסדה של אלביט

במסגרת עסקת מכירת מטוסי הF-15 לקטאר שאושרה לאחרונה על ידי ממשל אובמה, ימכרו לקטאר גם קסדות טייסים פרי פיתוח של אלביט מערכות וחברת רוקוול קולינס

תעשייה אווירית: צבר הזמנות בהיקף של 8.2 מיליארד דולרים

החברה מדווחת על מכירות בהיקף של 893 מיליון דולר ברבעון בהשוואה ל- 828 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (גידול של 7.9%) ועל הפסד נקי בסך 94 מיליון דולר. ההפסד נובע מהפרשה בסך 162 מיליון דולר בגין פרישה מוקדמת של כ- 800 עובדים 

סיפור הקמת המל"ל

המל"ל –המאבק להקמתה של "המועצה לביטחון לאומי" וביסוסה בצמרת מאת עוזי ארד ולימור בן-הר, הוצאת דביר, 2016

חלל תקשורת רכשה שירותי לווין תקשורת בחלל מחברת "אסיהסאט"

תמורת שירותי התקשורת באמצעות הלוויין ותפעולו תשלם חלל תקשורת דמי שירות שנתיים בסך של כ- 22 מיליון דולרים. הלוויין כולל 24 משיבים בתחום תדר Ku והחברה מתכננת להפעיל בלוויין כ-15 משיבים מתוכם

עמודים