Opinions

צילום: עדי ברוך - netanyahu.org.il

המשימה של נתניהו בינואר הקרוב: להציל את ערוץ ההכנסה ההודי. דעה

הודו רוצה לבטל את רכש הגומלין מיצרנים ישראלים, דרישה שמעמידה קשיים בפני תעשיות ביטחוניות בארץ. נתניהו טס בינואר הקרוב להודו במטרה לנסות ולהגיע לפשרה עם ממשלת מודי

הצעירה הפלסטינית במהלך מעצרה עלך ידי כוחות הביטחון (צילום: דו"צ)

האם חיילינו צריכים לתת את הלחי השנייה?

לאירוע בנבי סאלח, בו צעירה פלסטינית השתלחה בקצין ובחייל צה"ל ואף דחפה ובעטה בהם היא אירוע בעל השלכות כבדות משקל. פרופ' הלל פריש, עמית מחקר בכיר במרכז בגין-סאדאת, על דוקטרינת הגשת הלחי השנייה ומדוע היא אינה מתאימה במציאות הביטחונית בישראל. דעה "
Subscribe to Opinions