דעות

bigstockphoto.com

ד"ר מבקר ומר מרגל

תקציב המוסד והשב"כ לשנת 2018 פורסם על ידי הארץ ויעמוד על כ-8.6 מיליארדי ש"ח - עליה של 10 אחוזים לעומת שנה זו. מאמר זה מקיים דיון סביב שאלת הפיקוח על המוסד הנגזרת מתוך הידיעה על עליה בתקציב הארגון. פרשנות 

כיצד למנף את המלצות דו"ח המבקר על "צוק איתן" להתמודדות מול האתגרים העתידיים של ישראל?

מאמר של אסף אוריון מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS: פרשנות לאור דו"ח המבקר, על מה שיש בו ובעיקר על מה שאין בו, וכשפנינו לעתיד, מומלץ לפעול לשיפור יכולתה של ישראל להתמודד עם אתגרי העתיד, הן במישור המדיניות, הן במישור המוכנות, והן במנגנוני הלמידה וקבלת ההחלטות הלאומיים
Subscribe to דעות