כנס הבא

כנסים הבאים

שבוע לטרון

16 - 18 מאי 2017 - בית יד לשיריון, לטרון

הכנס הבינלאומי השלישי למודיעין ויחידות מיוחדות

5 יולי 2017 -