כנס הבא

CYBERTECH TEL AVIV

30 ינואר - 1 פברואר 2017 - Pavilion 2, Tel Aviv convention center

כנסים הבאים

שבוע לטרון

16 - 18 מאי 2017 - בית יד לשיריון, לטרון

כנס אוויר וטילים הבינלאומי

5 יוני 2017 -

הכנס הבינלאומי השלישי למודיעין ויחידות מיוחדות

1 אוקטובר 2017 -