דעות

אהוד עילם

התמונה של אהוד עילם
Ehud Eilam (PhD) is the representative of Israeldefense magazine in the USA.
 
He used to work for Israel’s Ministry of Defense. His email: Ehudei2014@gmail.com